Društvo tabornikov Rod II. grupe odredov CeljeLogotip
Gledališka 2a
P.P. 167 - 3000 Celje
Slovenija

E-mail | rdgo.taborniki@gmail.com

Davčna številka | 99541009
Matična številka | 5252369
TRR |  SI56 6100 0000 3765 014

Uradne ure | vsako 3. sredo v mesecu od 18:30 do 19:00 v taborniškem klubu oz. po predhodni najavi uradnih ur zaradi obroka plačila (navedeno v razpisu akcije).


Rod II. grupe odredov Celje
je društvo tabornikov, ki je ponosno, da obstaja že 45 let. Smo
prostovovoljno, nepridobitno, nevladno in nepolitično združenje otrok, mladine in odraslih oseb, ki jih druži ljubezen do življenja v naravi, druženja, raziskovanja, … Rod deluje na območju Mestne občine Celje.

Že od vsega začetka smo včlanjeni v nacionalno skavtsko organizacijo – Zvezo tabornikov Slovenije, ki je največja mladinska prostovoljna organizacija v Sloveniji in je od leta 1944 polnopravna članica WOSM (World Organization of the Scout Movement – Svetovna organizacija skavtskega gibanja). Delujemo v skladu z namenom, načeli in metodo skavtskega gibanja. Število članov že nekaj let vztrajno raste, v letu 2013/14 je njihovo število okrog 120.