Dubi

Mali deževnik (Charadrius Dubius) je ogrožena vrsta ptice, ki gnezdi na prodiščih reke Savinje, vendar se njen življenjski prostor zaradi človekove dejavnosti in onesnaževanja vztrajno krči. V društvu tabornikov RDGO Celje želimo z njim opozoriti javnost na splošno okoljsko problematiko ter tako osvestiti in izobraziti čim večje število ljudi ter posledično vplivati na njihovo ravnanje. Aktivnosti v letošnjem letu smo posvetiliosveščanju o pomenu učinkovite rabe energije.
V sklopu projekta smo razvili posebno aplikacijo za pametne mobilne telefone z operacijskim sistemom Android, s katero lahko preverite ali učinkovito ravnate z enerijo. Prav tako vsak dan prejmete nasvet, kako učinkoviteje ravnati z energijo. Aplikacijo si lahko naložite na naslednji povezavi.Projekt izvajamo v Društvu tabornikov Rod druge grupe odredov Celje. Izvedbo finančno podpira Študentska organizacija Slovenije.