Kokarje

Tabor KokarjeLepo je živeti v naravi in tega se zavedamo tudi taborniki RDGO Celje, zato smo prav ponosni, da v občini Nazarje, natančneje v Kokarjah, posedujemo lastni taborni prostor.

Sami začetki tabornega prostora segajo v leto 1968, ko se je s pomočjo tedanjega starešine in domačina Jožeta Krebsa, pričela gradnja tabornega prostora. Še ne dolgo za tem, natančneje leta 1975, je sledila otvoritev in celjski taborniki so postali bogatejši za taborniški center. Delo ni nikoli zamrlo, pa čeprav je taborni prostor v Kokarjah preživljal hude trenutke, predvsem med menjavami generacij in z osamosvojitvijo Slovenije, ko se je sodelovanje s takratno jugoslovansko vojsko ustavilo. Pomembno je poudariti, da je bilo posodabljanje prostorov in urejevanje okolice vse od takrat naprej domena trdega dela vseh generacij RDGO Celje.

Nekako najtežje čase je taborni prostor preživljal v začetku 90. leta. Nekateri objekti so bili dotrajani, zastareli in pomanjkljivi za izvajanje taborniške in ostale dejavnosti. K sreči je takratno vodstvo nemudoma pričelo s posodabljanjem tabornega prostora. Sledila je izgradnja sanitarij, v letu 1991 celotna prenova električne napeljave ter obnova in zaščita vseh zunanjih delov objektov (koče, kuhinja, jedilnica, štabni prostori …). Več let je trajala posodobitev in prenova kuhinje z zaključkom v letu 1997, medtem pa se je popolnoma obnovilo skladišče, kjer taborniki hranimo vso potrebno opremo za izvajanje taborniških aktivnosti.

Z letom 1999 je bil sklenjen dogovor z občino Nazarje o skupnem sodelovanju in posodobitvi okolice oziroma celotnega predela Laze. Tako je sčasoma v neposredni bližini prostora zrasel lep športno rekreativni center Laze (veliko travnato nogometno igrišče, malo betonsko nogometno in košarkaško igrišče). Taborniki pa smo postali bogatejši za skupen urejen travnik s stalnim jamborom in ognjiščem.