Rodova uprava

Člani rodove uprave v letu 2015


Starešina RDGO | Elvis Cvikl
Načelnica RDGO | Mia Zupančič


Blagajnik | Boštjan Božič
Gospodar taborniškega kluba | Stojan Zaleznik
Tajnica | Maja Lupše


Načelnik družine MČ | Eva Lubej
Načelnica družine GG | Maša Zupančič
Načelnica kluba PP | Tim Ratajc
Načelnik kluba RR | Matej Koren


Nadzorni odbor | Zoran BorovšakPrimož Planko, Maruša Rihar
Disciplinska komisija | Igor Špiljar, Eva Lubej, Nuša Stamejčič