Sponzorstvo

Spoštovani!

Smo društvo tabornikov Rod II. grupe odredov Celje, ki združuje otroke in mladino. Povezuje nas ljubezen do življenja v naravi, druženja in raziskovanja. Smo vzgojna, mladinska, prostovoljna, nepridobitna, nevladna, nepolitična organizacija, odprta vsem, ne glede na poreklo, spol, raso ali prepričanje. Delujemo na področju Celja z okolico, povezujemo pa se tudi s taborniki iz ostalih krajev in raznimi drugimi organizacijami s podobnimi cilji.

Letno poleg rednih tedenskih sestankov za otroke od 5. do 18. leta pripravljamo tudi mesečne akcije, kjer se urijo v veščinah življenja v naravi, timskega dela ter socialnih interakcijah. Stremimo k razvoju posameznikov in k doseganju njihovih polnih telesnih, intelektualnih, socialnih, čustvenih in duhovnih sposobnosti kot avtonomnih posameznikov, odgovornih državljanov, angažiranih in solidarnih članov svoje lokalne, državne in mednarodne skupnosti. Trudimo se motivirati posameznike ter skupine, da pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki jih bodo potrebovali celo življenje.

Ker pa je leto 2018 posebno leto za naše društvo, saj praznujemo 50 let delovanja, bomo celjski taborniki poleg rednih večji aktivnosti, tj.

  • tridnevega zimskega tabora in desetdnevnega taborjenja, katerega se udeleži do 100 naših članov,
  • šaljivega tekmovanja GROF (Grajska orientacijska fešta) na Starem gradu v Celju, ki se ga vsako leto udeleži preko 300 udeležencev iz Slovenije in tujine;

izvedli tudi praznovanje te častitljive obletnice in v oktobru organizarili teden taborništva z zaključnim koncertom.

Da bo leto 2018 še bolj zapisano v zgodovino, želimo ob tem jubileju zaključiti tudi prvo fazo našega dolgoletnega projekta – IZGRADNJE CENTRA REKREACIJE IN IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTI Kokarska jasa v Kokarjah (občina Nazarje).

Ker nam idej in odličnih projektov za mlade ne manjka, vse pa je danes odvisno od finančne in materialne podlage, Vas naprošamo za pomoč in prepoznanje potenciala in vizije Vašega delovanja v enem izmed letošnjih projektov celjskih tabornikov.

Seveda pa bomo v primeru želje po predstavitivi Vašega podjetja znotraj naših aktivnosti/projektov skupaj našli najboljše rešitve in možnosti oglaševanja ter zahvale za Vašo pomoč.

Veseli bomo vsake Vaše pomoči!

V upanju, da boste lahko podprli našo prošnjo, Vas lepo pozdravljam!

Predsednik društva, Elvis Cvikl

 

Kontaktna oseba:
Tim Ratajc
031 738 566

tim.ratajc@rdgo.org

 

 

 

 

Društvo tabornikov Rod II. grupe odredov Celje

Gledališka 2a, 3000 Celje, Slovenija

Davčna št.: 99541009  Matična št.: 5252369

TRR:SI 56 6100 0000 3765 111

 


Naši podporniki: