Uredništvo

Skrbnik | Frenk Dragar

Vsebina | Mia Zupančič, Elvis Cvikl, Matej Koren idr.

Lektoriranje | Mia Zupančič

Fotografije | Matej Koren idr.

Oblikovanje in izdelava | Frenk Dragar