Eva Lubej

Taborniško ime:
Kraj bivanja: Celje
E-mail: eva.lubej@gmail.com


Pomembnejše taborniške funkcije, znanja, opravljeni tečaji, projekti: vodniški tečaj MČ in GG
Funkcije, ki jih opravlja: vodnica MČ


Moja taborniška pot se je začela pred 9 leti. Za vpis k tabornikom sem se odločila po propagandi na osnovni šoli, ki mi je bila izredno všeč. Skozi leta sem se naučila marsičesa, vedno bolj pa sem si želela biti vodnica. Leta 2011 sem v Ribnem naredila vodniški tečaj in v šolskem letu 2011/2012 začela delo s svojim vodom.